• http://www.hwanu.com
 • 点击:... 回复:40 主题:橡胶已高位放空 默认

  发表于: [2018-07-17 11:38:21] 楼主:博客] [微博]

  等级:...  积分:...

   14800重仓空了 放心跌吧大笑
  用户IP: 来自: 置顶 精华 推荐 标记 转移 转帖 锁定 删除 调整A值:

  1楼:煮酒论天胶 发表于:[2018-07-17 12:12:56]

  [博客] [微博]

   没这价啊!汗
  用户IP: 来自:

  2楼:funny2000 发表于:[2018-07-17 12:58:31]

  [博客] [微博]

   口头放空
  用户IP: 来自:

  3楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 14:09:13]

  [博客] [微博]

   

  qqp8uyu4u9 在 2018-07-17 12:12 写道:

  没这价啊!汗
  14480
  用户IP: 来自:

  4楼:风云12345 发表于:[2018-07-17 18:03:48]

  [博客] [微博]

   升级商城愿与您携手共赢,商机无限
  用户IP: 来自:

  5楼:招财大白菜 发表于:[2018-07-17 19:26:16]

  [博客] [微博]

   等跌下来我做多啊
  用户IP: 来自:

  6楼:招财大白菜 发表于:[2018-07-17 19:26:39]

  [博客] [微博]

   做的是哪个合约啊
  用户IP: 来自:

  7楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 21:03:40]

  [博客] [微博]

   5月
  用户IP: 来自:

  8楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 22:15:37]

  [博客] [微博]

   使劲跌大笑
  用户IP: 来自:

  9楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 22:37:07]

  [博客] [微博]

   跌
  用户IP: 来自:

  10楼:funny2000 发表于:[2018-07-17 10:38:27]

  [博客] [微博]

   花
  用户IP: 来自:

  11楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 10:39:40]

  [博客] [微博]

   使劲跌装酷
  用户IP: 来自:

  12楼:styledgq 发表于:[2018-07-17 13:51:41]

  [博客] [微博]

   顶!!!支持!!!
  用户IP: 来自:

  13楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 14:05:30]

  [博客] [微博]

   开跌
  用户IP: 来自:

  14楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 16:55:05]

  [博客] [微博]

   等跌破14000加空
  用户IP: 来自:

  15楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 20:34:10]

  [博客] [微博]

   晚上跌停吧
  用户IP: 来自:

  16楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 10:37:09]

  [博客] [微博]

   暴跌开始
  用户IP: 来自:

  17楼:煮酒论天胶 发表于:[2018-07-17 11:20:58]

  [博客] [微博]

   冲啊,空啊...大笑
  用户IP: 来自:

  18楼:飞鸟576 发表于:[2018-07-17 11:22:30]

  [博客] [微博]

   这也太明显了吧......大笑
  用户IP: 来自:

  19楼:funny2000 发表于:[2018-07-17 11:55:18]

  [博客] [微博]

   奶奶的,昨晚开盘以为要大跌追空,现在被套了,时刻准备反手
  用户IP: 来自:

  20楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 13:40:14]

  [博客] [微博]

   暴跌大笑
  用户IP: 来自:

  21楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 19:44:08]

  [博客] [微博]

   没做空的?
  用户IP: 来自:

  22楼:铁血战期货 发表于:[2018-07-17 19:56:16]

  [博客] [微博]

   咖啡
  用户IP: 来自:

  23楼:zhaodaibin 发表于:[2018-07-17 20:52:06]

  [博客] [微博]

   我看难暴跌
  用户IP: 来自:

  24楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 23:10:24]

  [博客] [微博]

   

  zhaodaibin 在 2018-07-17 20:52 写道:

  我看难暴跌
  那也涨不了啊
  用户IP: 来自:

  25楼:短信道 发表于:[2018-07-17 08:44:30]

  [博客] [微博]

   厉害了 我的哥
  用户IP: 来自:

  26楼:煮酒论天胶 发表于:[2018-07-17 09:22:34]

  [博客] [微博]

   反弹了,快空啊...
  用户IP: 来自:

  27楼:zhaodaibin 发表于:[2018-07-17 10:16:45]

  [博客] [微博]

   等着挨套。
  用户IP: 来自:

  28楼:煮酒论天胶 发表于:[2018-07-17 10:36:03]

  [博客] [微博]

   阻力位280,上不去,空啊,冲啊...大笑
  用户IP: 来自:

  29楼:煮酒论天胶 发表于:[2018-07-17 14:09:38]

  [博客] [微博]

   这瘪犊子横在半山腰,等食儿那...大笑
  用户IP: 来自:

  30楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 14:51:32]

  [博客] [微博]

   使劲跌
  用户IP: 来自:

  31楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 22:22:18]

  [博客] [微博]

   加速跌装酷
  用户IP: 来自:

  32楼:克李死 发表于:[2018-07-17 22:48:57]

  [博客] [微博]

   儿子今晚说要涨,吓得我赶紧平了空单,满仓买多
  用户IP: 来自:

  33楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 23:23:22]

  [博客] [微博]

   发怒
  用户IP: 来自:

  34楼:煮酒论天胶 发表于:[2018-07-17 09:13:22]

  [博客] [微博]

   

  phonev7eketk 在 2018-07-17 22:48 写道:

  儿子今晚说要涨,吓得我赶紧平了空单,满仓买多

   汗

  用户IP: 来自:

  35楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 10:37:04]

  [博客] [微博]

   暴跌开始了装酷
  用户IP: 来自:

  36楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 11:25:46]

  [博客] [微博]

   还不跌停独眼龙
  用户IP: 来自:

  37楼:funny2000 发表于:[2018-07-17 11:37:49]

  [博客] [微博]

   就是,都等急了
  用户IP: 来自:

  38楼:智取多空 发表于:[2018-07-17 12:14:14]

  [博客] [微博]

   跌破10000就反手做多装酷
  用户IP: 来自:

  39楼:zhaodaibin 发表于:[2018-07-17 14:05:01]

  [博客] [微博]

   做空的慢慢等吧,橡胶难大跌。
  用户IP: 来自:

  40楼:有没有啊知道不 发表于:[2018-07-17 14:13:42]

  [博客] [微博]

   

  FUNNY2000 在 2018-07-17 12:58 写道:

  口头放空
  大笑大笑

   大笑

  用户IP: 来自:

  快速回复

  未登录用户请在此登录:  新用户注册

   
  表情:新版 | 老版
  临安市论坛 解放路论坛 红安县论坛 长海县论坛 瑞像岩论坛
  崁顶乡论坛 新都区论坛 北峰街道论坛 京口区论坛 木兰县论坛